ayurveda

Du har måske ikke tænkt så meget over, hvad sundhed betyder. Måske er sundhed bare noget du tager for givet eller stræber efter. Hvis du er som de fleste, er det ikke noget du har defineret yderligere. Men hvad er sundhed? Ifølge ayurveda er sundhed harmoni. Det er en tilstand af det normale og af velvære, og det er ensbetydende med at være fri for sygdom og ubehag.

Ifølge ayurveda er du en sand afspejling af universet, så du kan ikke være fuldstændig sund og rask, hvis miljøet omkring dig er ødelagt og forurenet. Med ayurveda er velvære den evige bevægelse mod realisering af dit fulde potentiale med dine evner og individuelle behov for øje. Vagbhata, en læge i middelalderen, sagde, at sundhed var en tilstand, hvor doshaerne var i balance, således at:

  • Din agni eller ild er samavasta (i balance).
  • Dine dhatus (eller grundlæggende overlevelsesvæv i kroppen) er i god og komplet stand.
  • Processen for fjernelse af affaldsstoffer fra kroppen er regelmæssig.
  • Din atma (ånd), dine sanseorganer og dit sind er rene og klare.

Din krop befinder sig i en tilstand af funktionel ligevægt, hvis din sult, appetit og fordøjelse ikke er svækket eller beskadiget, og din krop nemt og regelmæssigt kan fjerne affaldsstoffer, såsom sved, afføring og urin.

Din sindstilstand gør sig også gældende, før man kan sige, at du er i balance – sand sundhed omfatter en rolig sjæl og et roligt sind, såvel som sanseorganer, der fungerer effektivt.

Læs om Ama og Symptomer på ophobning af ama og Afbalancering af krop, sind og ånd

Skriv et svar